top of page
6533_Asset 9_WIZ_ASIAN_1080x1080.jpg

  ระบบไฟอัจฉริยะ สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 

take-absolute-control.png

เหมาะกับผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย

รองรับทั้งระบบ Android และ IOS

ติดตั้งง่าย - ใช้งานง่าย

เปลี่ยนบรรยากาศได้ด้วยแค่ปลายนิ้ว

เปลี่ยนได้ถึง 16 ล้านสี

Work-with-OKgoogle.jpg
Work-with-alexa.jpg
Work-with-siri.jpg
bottom of page