top of page

INDOOR LAMP  LIGHTING

furniture-998265_1920.jpg
building-91228_1920.jpg

     Functional ที่แตกต่างกัน ก็จำเป็นจำต้องใช้แสงสว่างที่แตกต่างกันซึ่งแหล่งกำเนิิดของแสงสว่างก็คือ "โคมไฟ" ที่มีคุณลักษณะ หน้าตา รูปร่าง ที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานที่แตกต่างกันไปตาม ฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกโคมไฟที่เหมาะสม นำมาซึ่งการใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เช่นกัน

     บางกอกประกาย มีโคมไฟที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น โคมไฟตกแต่ง ดาวน์ไลท์ ไฟกิ่ง ไฟตั้งโต๊ะ ไฟตั้งพื้น ไฟติดฝ้า ไฟแชนเดอเลีย ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 2,000 sku

     ออฟฟิศ ห้องนั้นเล่น หรือแม้แต่ห้องที่แต่งก่างกันออกไปก็ต้องเลือกโคมไฟ หรือหลอดไฟให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือไม่สวยงาม

     ปรึกษาเรื่องแสงไฟที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ที่ทีม ดีไซน์แสงไฟ กับบางกอกประกาย

     สำหรับงานโครงการ โปรเจ็ค หรือสั่งซื้อจำนวนมาก ติดต่อเซลล์ได้ที่

     Tel : 091-728-8646

     line: @bangkoklights
     e-mail : sales@bangkoklights.com

line-add-friend.png
INDOOR LAMP
ID01.JPG
LED downlight built-in
ID11.JPG
Wall Lamp
ID17.JPG
Downlight Lamp
ID12.JPG
Floor Lamp
ID18.JPG

CLICK TO GO

Tracklights
ID13.JPG
Table Lamp
ID19.JPG
Ceiling Mount lamp
ID14.JPG
Indoor LED Ribbon
ID20.JPG
Chandelier
ID15.JPG
Linear Lamp
JZ-LINK-P120-4000K-BK.jpg
Pendant m-lamp
ID16.JPG
vintage Catalogue
bottom of page