top of page
  • ขั้วหลอด E12
  • สามารถเปลี่ยนแทนหลอดเดิมได้ทันที
  • สว่างทันทีเมือเปิดใช้งาน
  • กินไฟเพียง 3.5 วัตต์ สามารถลดค่าไฟได้ถึง 85%
  • ไม่สามารถดิมเมอร์ได้
  • โทนแสงขาว Daylight 6,500k 3W / Warmwhite 3,000k 3w
  • ความสว่างแสง 310 lumen
  • อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง

T15 E12 3.5w 6500k

฿225.00 ราคาปกติ
฿189.00ราคาขายลด

โวลต์ : 220v

แสง : Daylight / Warmwhite
วัตต์ : 3w

bottom of page