top of page
  • ขั้ว E27 220V
  • สามารถเปลี่ยนแทนหลอดเดิมได้ทันที
  • ความสว่างสามารถเปรียบเทียบกับหลอดไส้ 40 วัตต์
  • สว่างทันทีเมือเปิดใช้งาน
  • ไม่มีรังสียูวี
  • กินไฟเพียง 5 วัตต์ สามารถลดค่าไฟได้ถึง 85%
  • ไม่สามารถดิมเมอร์ได้
  • แสงนวล Warm White
  • ความสว่างแสง 350 lumen
  • อายุการใช้งาน เฉลี่ย 8 ปี (คำนวณจากการใช้งาน 2.7 ชั่วโมงต่อวัน)

Philips Essential LED Bulb 5W Warm White

฿59.00ราคา

โวลด์:220v

วัตต์:5w

 

bottom of page