top of page
  • ขั้วหลอด E27 220V
  • สามารถเปลี่ยนแทนหลอดเดิมได้ทันที
  • ความสว่างสามารถเปรียบเทียบกับหลอดไส้ 65 วัตต์
  • สว่างทันทีเมือเปิดใช้งาน
  • ไม่มีรังสียูวี
  • กินไฟเพียง 9 วัตต์ สามารถลดค่าไฟได้ถึง 85%
  • ไม่สามารถดิมเมอร์ได้
  • โทนแสงนวล Warm White
  • ความสว่างแสง Warm White 650 lumen
  • อายุการใช้งาน เฉลี่ย 8 ปี (คำนวณจากการใช้งาน 2.7 ชั่วโมงต่อวัน)

Philips Essential LED Bulb 9W Warm White

฿99.00ราคา

โวลด์:220v

วัตต์:9w

 

bottom of page