INCANDESCENT

light-bulb-4297600_1920.jpg

     อีกทั้งยังมีความสวยงามแบบคลาสสิค ทำให้บรรยากาศสวยงามและดูอบอุ่นดูความเป็นเอกลักษณ์ที่หลอด LED เลียนแบบได้ยาก ด้วยความสวยที่มีไกลไอของความสวยงามแบบที่ LED ยังมาเทียบได้ยากนั้นทำให้หลอดไฟไส้ เอดิสัน ของบางกอกประกาย ยังคงเป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย และเราเองก็ได้พยายามและตั้งมั่น ที